Privacyverklaring ETNA Kindercoaching mei 2018

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Eventuele gegevens die ik van u, of uw kind, heb ontvangen, zijn bij mij veilig. Meer informatie kunt u lezen in onderstaande verklaring.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, ben ik, Anja van der Hoek, eigenaresse van ETNA Kindercoaching, gevestigd in Dordrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 53623533.

Momenteel maak ik op mijn website geen gebruik van cookies. Indien ik (in de toekomst) wel gebruik ga maken van cookies, kan dat alleen nadat uw toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens

Doel van verwerking
Ik gebruik uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en voor onze samenwerking. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u uw persoonlijke contactgegevens aan mij geeft, telefonisch, per email, via de website of via social media, dan gebruik ik deze gegevens alleen om met u in contact te komen en met u te communiceren. Indien u na een oriëntatie besluit om niet met mij verder te werken, dan worden de gegevens uit mijn systeem verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens
Indien een coachingsovereenkomst tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens alleen in het kader van onze samenwerking en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. En mocht het nodig zijn, dat ik bepaalde informatie deel met anderen, dan gebeurt dit alleen met uw toestemming, of die van uw kind.

Beveiliging
Uiteraard doe ik er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij mij veilig zijn. Gegevens bewaar ik in Word documenten op de harde schijf van mijn laptop. Contacten onderhoud ik via mail. Mijn laptop en telefoon zijn vergrendeld met een code.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, zoals bv. een oriëntatieformulier of coachingsovereenkomst, worden bewaard in een afgesloten ruimte.

Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens of die van uw kind niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van onze samenwerking.
Wel zal ik me houden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Rechten betrokkene
Vanuit professioneel oogpunt respecteer ik uw privacy uiteraard.
Het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, heeft u te allen tijde. Hierover kunt u, indien gewenst, contact met mij opnemen.