Over ETNA

Net als een vulkaan heeft ieder kind
zijn eigen innerlijke kracht

Etna Kindercoaching Dordrecht

ETNA is de naam van de nog altijd actieve vulkaan op het eiland Sicilië. Het beeld van de vulkaan en de lava en daarmee het element vuur vormen een prachtige metafoor voor de kracht van een kind met al zijn kwaliteiten en talenten. Het eerste doel om aan te werken is om een kind zich bewust te laten worden van zijn eigen innerlijke kracht.

Daarnaast stroomt er in Noorwegen, bij Odda, een gigantische waterval met de naam ETNA. Het element water staat symbool voor gevoel, intuïtie. Gevoelens en emoties heb je wel maar ben je niet. Het rustig laten stromen van de gevoelens die er zijn en hiermee leren omgaan is ook een belangrijk aandachtspunt tijdens het coachen.

ETNA is ook de verzamelnaam voor de liefste mensen om mij heen: mijn man Erik, mijn dochter Tamar, mijn zoon Noah en ikzelf, Anja. Mijn gezin is een belangrijke krachtbron voor mij. Zij vertolken voor mij de elementen aarde (de basis, het er mogen zijn, het doen) en lucht (adem, leven, maar ook denken).

Als leerkracht in het basisonderwijs heb ik de afgelopen 20 jaar gemerkt, dat veel kinderen niet lekker in hun vel zitten. Hun leerresultaten zijn lager dan verwacht, zij hebben moeite met contacten met leeftijdsgenootjes of vertonen gedragsproblemen. Als juf had ik vaak onvoldoende tijd om zo’n kind te begeleiden. Als kindercoach kan ik het kind wel de aandacht geven die het tijdelijk nodig heeft om nieuwe uitdagingen zelfstandig te overwinnen.

Over ETNA

Net als een vulkaan heeft ieder kind
zijn eigen innerlijke kracht

Etna Kindercoaching Dordrecht

ETNA is de naam van de nog altijd actieve vulkaan op het eiland Sicilië. Het beeld van de vulkaan en de lava en daarmee het element vuur vormen een prachtige metafoor voor de kracht van een kind met al zijn kwaliteiten en talenten. Het eerste doel om aan te werken is om een kind zich bewust te laten worden van zijn eigen innerlijke kracht.

Daarnaast stroomt er in Noorwegen, bij Odda, een gigantische waterval met de naam ETNA. Het element water staat symbool voor gevoel, intuïtie. Gevoelens en emoties heb je wel maar ben je niet. Het rustig laten stromen van de gevoelens die er zijn en hiermee leren omgaan is ook een belangrijk aandachtspunt tijdens het coachen.

ETNA is ook de verzamelnaam voor de liefste mensen om mij heen: mijn man Erik, mijn dochter Tamar, mijn zoon Noah en ikzelf, Anja. Mijn gezin is een belangrijke krachtbron voor mij. Zij vertolken voor mij de elementen aarde (de basis, het er mogen zijn, het doen) en lucht (adem, leven, maar ook denken).

Als leerkracht in het basisonderwijs heb ik de afgelopen 20 jaar gemerkt, dat veel kinderen niet lekker in hun vel zitten. Hun leerresultaten zijn lager dan verwacht, zij hebben moeite met contacten met leeftijdsgenootjes of vertonen gedrachtsproblemen. Als juf had ik vaak onvoldoende tijd om zo’n kind te begeleiden. Als kindercoach kan ik het kind wel de aandacht geven die het tijdelijk nodig heeft om nieuwe uitdagingen zelfstandig te overwinnen.

De afgelopen jaren heb ik kracht
en inspiratie ontvangen van:

Etna Kindercoaching Dordrecht
  • Kinderen en collega’s op de verschillende scholen waar ik heb gewerkt in Rotterdam en Dordrecht
  • Yes Vieyra, die mij coachingstechnieken leerde op de Academie voor Coaching & Counselling en mij stimuleerde om te gaan starten als coach
  • Jeannette Stam en Christa Wiersma, die het kindercoachvuurtje in mij verder hebben aangewakkerd tijdens De Kunst Van Kindercoaching
  • Margo Riphagen, die mij vele creatieve werkvormen heeft geleerd
  • Nicole Hage, die mij heeft aangestoken met haar mooie boek “Gedachte-kracht”
  • Janita Venema, Bea Lambrechts en Yvonne Kool, die mij lieten kennismaken met het spiegelgedrag van kinderen tijdens de opleiding Present Child
  • Marijke Sluijter, die mij talloze zinvolle tekenoefeningen heeft laten ervaren om in te zetten bij het coachen van kinderen en hun ouders
  • Natascha Bruti, die mij weer in contact bracht met de natuur buiten en in mijzelf
  • En zo kom ik elke dag weer mensen en kinderen tegen, van wie ik mag leren en die mij inspireren om door te gaan op de weg die ik ben ingeslagen.